آخرین روز پائیز

آخرین روز پائیز
1,000,000   تومان

آخرین روز پائیز

مشخصات کالا


نام تابلو فرش : آخرین روز پائیز

برای دیدن تصویر کامل فرش روی عکس گالری کلیک کنید

دسته بندي : تابلو فرش منظره
محل بافت : ایران ، تبریز
كد تابلو فرش : 107
ابعاد تابلو فرش به سانتیمتر (بدون قاب و حاشیه ) : 83*58
رجشمار : 48
تعداد رنگ :
چله : ابريشم
جنس نخ خامه : کرک و ابريشم
نوع پرداخت رويه : تخت


Name of Tableau Carpet : Autumn

Carpet No. : 107
Locality Product: Iran, Tabriz
Size without Frame: 58*83 cm
Number of Knot: 48
No. of color:
Pile’s Quality: silk and wool
Warp’s Quality: Silk