رنج نيك فرجام

رنج نيك فرجام
2,500,000   تومان

رنج نيك فرجام

رنج نيك فرجاممشخصات کالا


 نام تابلو فرش : رنج نيك فرجام

برای دیدن تصویر کامل فرش روی عکس گالری کلیک کنید

دسته بندي : تابلو فرش مينياتور
محل بافت : ایران ، تبریز
كد تابلو فرش : 102
ابعاد تابلو فرش به سانتیمتر (بدون قاب و حاشیه ) :103 * 70
رجشمار : 46
تعداد رنگ : 98
چله : ابريشم
جنس نخ خامه : کرک و ابريشم
نوع پرداخت رويه : برجسته

Name of Tableau Carpet : Ranj e nikfarjam

Carpet No. : 102
Locality Product: Iran, Tabriz
Size without Frame: 103*70 cm
Number of Knot: 46
No. of color: 98
Pile’s Quality: silk and wool
Warp’s Quality: Silk