زمین در مهرشهر (کیانمهر) کرج

زمین در مهرشهر (کیانمهر) کرج
180,000,000   تومان

زمین در مهرشهر (کیانمهر) کرج

اکازیون ، زمین در بهترین موقعیت در فاز 3

مشخصات کالا


 مشخصات زمین 

متراژ : 390 مترمربع

قطعه : 91

فاز : 3

موقعيت : شمالي با بر 15 متر . تراكم بالا

محل : طرح ساماندهی کیانمهر کرج

کاربری : مسکونی