دسته بندی محصولات


دكتر عبدالرضا كامياب


تنها وارد كننده مجاز دارو و آنزيم هاي مربوط به دام و طيور و آبزيان از كشور ايالت متحده آمريكا

شرکت پيشگامان تغذيه وارد کننده افزودنی های خوراک دام، طيور و آبزيان از آمريکا شامل :

توکسين بايندر ميل باند از شرکت Milwhite آمريکا.

پروبيوتيک پريمالاک از شرکت StarLabs آمريکا.

پري بيوتيک فرمکتو از شرکت PetAg آمريکا.

پری بيوتيک باسپرو از شرکت PetAg آمريکا.

کولين پوشش دار دامی با نام تجاری ری اشور ( Reashure ) و کولين کلرايد 60 (پودر) و 75 درصد (مايع) از شرکت Balchem آمريکا.