دسته بندی محصولات


حمیدرضا کامیاب


 

حميد رضا كامياب : مدیر و صاحب امتیاز سایت ebayir.com

 

مهندس عمران - دارای پروانه اشتغال بکار شخص حقیقی در پایه یک عمران از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 

سابقه کار در حرفه فنی و مهندسی از سال 1356

پست الکترونیکی :hamidrkamyab@gmail.com

تلفن همراه : 0012144697218 , 0012145585699